เครื่องจักรงาน ORM

เครื่องบากเฟรมสันติจงเจริญการช่างที่รองรับงาน ORM สามารถบากเฟรมกล่องก้าน รูตั้งล้อบานเลื่อน
เจาะรูบานเลื่อน และยึดมุมประกอบบานเลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแต่ละรุ่นมีระยะเซนเตอร์ที่ต่างกันตามชิ้นงานที่เลือกใช้

เครื่องบากเฟรมกล่องก้าน (ST- 13)

สำหรับบากเฟรมกล่องก้าน ORM
ระยะเซนเตอร์ กว้าง 39 mm หนา 22 mm

ขนาด 19 cm x 38 cm x 34 cm
น้ำหนัก 11 kg

เครื่องบากเฟรม ORM (ST- 14)

สำหรับปั๊มรูตั้งล้อบานเลื่อน เจาะรูบานเลื่อน ยึดมุมประกอบบานเลื่อน
ระยะเซนเตอร์ กว้าง 49 mm หนา 22 mm

ขนาด 19 cm x 38 cm x 33 cm
น้ำหนัก 11 kg