เครื่องบากเฟรม

ที่สันติจงเจริญการช่าง มีเครื่องบากเฟรมหลากหลายรุ่น ตอบสนองการใช้งานอย่างครอบคลุม
ไม่ว่าจะบากเฟรมบานเลื่อน เจาะรูระบายน้ำบานเลื่อน บากเฟรมหัวเดี่ยว ย้ำมุม บากเฟรมติดกล่อง และบากเสาเกี่ยว
โดยมีน้ำหนักเบา สามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกสถานที่ได้แบบสบาย ๆ

เครื่องบากเฟรมบานเลื่อน บน-ล่าง (ST-03)

เครื่องบากเฟรมตัวใหญ่ เครื่องเดียวจบทุกงานบาก แบบ All-in-one รองรับงานบากได้หลายรูปแบบ
พร้อมใบมีด 8 ประเภท ฟังก์ชันหลากหลาย รองรับงานได้อย่างครอบคลุม

  • บากเฟรมด้านบน – ล่าง ซ้าย – ขวา และบากเฟรมติดกล่องได้
  • บากร่องน้ำเฟรมล่าง
  • บากร่องน้ำฉากกันตก
  • บากเสาเกี่ยว ซ้าย – ขวา
  • ปั๊มรูยึดน็อตหัวเทมเปอร์
  • ปั๊มรูยึดประกอบเฟรมข้าง
  • บากร่องน้ำบานกระทุ้ง
  • บากมุมสักหลาดขวางบน – ขวางล่าง
  • ปั๊มรูบานเลื่อน

ขนาด 61 cm x 56 cm x 84 cm
น้ำหนัก 80 kg

เครื่องเจาะรูระบายบานเลื่อน (ST-04)

สำหรับเจาะร่องน้ำเฟรมล่างทั่วไป

ขนาด 19 cm x 38 cm x 34 cm
น้ำหนัก 9 kg

เครื่องบากเฟรมหัวเดี่ยว (ST-05)

สำหรับบากเฟรมด้านบน-ล่าง ซ้าย-ขวา
สามารถบากเฟรมข้างติดกล่องด้านบน-ล่าง ได้

ขนาด 19 cm x 38 cm x 34 cm
น้ำหนัก 10 kg

เครื่องบากเสาเกี่ยว (ST-07)

สำหรับบากเสาเกี่ยว ซ้าย-ขวา

ขนาด 19 cm x 38 cm x 34 cm
น้ำหนัก 9 kg

เครื่องเจาะ-บากเฟรมล่างติดกล่อง (ST-09)

สำหรับเจาะรูระบายน้ำฉากกันตก
สามารถบากเฟรมล่างติดกล่องได้

ขนาด 19 cm x 38 cm x 34 cm
น้ำหนัก 9 kg