วิธีการใช้งาน

ST-01 / ST-02 / ST-03

เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน ST-02 / เครื่องบากเฟรมบานเลื่อน ST-03 / เครื่องก๊อปปี้เราเตอร์ ST-01

ST-03 เครื่องบากเฟรม

ST-04 เครื่องเจาะรูระบายน้ำบานเลื่อน

ST-05 เครื่องบากเฟรมข้างบานเลื่อน

ST-07 เครื่องบากเสาเกี่ยว

ST-08 เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน

ST-09 เครื่องบากร่องน้ำฉากกันตก

ST-11 เครื่องเจาะรูกุญแจ

ST-15 เครื่องบากรูระบายน้ำบานกระทุ้ง