เครื่องตัดอลูมิเนียม

เครื่องตัดอลูมิเนียม ( ST-10 )

  • ใช้สำหรับตัดอลูมิเนียม สามารถตัดกับความสูงชิ้นงานได้ถึง 3 นิ้ว

เครื่องตัดอลูมิเนียม ( ST-12 )

  • ใช้สำหรับตัดอลูมิเนียม สามารถตัดกับความสูงชิ้นงานได้ถึง 4 นิ้ว