เครื่องจักรงาน ORM

เครื่องบากเฟรม ORM ( ST-13 )

  • ใช้สำหรับบากเฟรมกล่องก้าน ORM

เครื่องปั๊มรู ORM ( ST-14 )

  • ใช้สำหรับปั๊มรูงาน ORM