เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน

เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน ( ST-02 )

  • ปั๊มรูบานเลื่อน
  • เจาะรูบานเลื่อน
  • ยึดมุมประกอบบานเลื่อน

เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน 3 หัว ( ST-08 )

  • เครื่องปั๊มรู 3 หัว (ปั๊ม 1 ครั้ง สามารถปั๊มรูบานเลื่อนได้ 3 รู)
  • เจาะอลูมิเนียมหนาได้ 1.5 มม.