เครื่องบากเฟรม

เครื่องบากเฟรมบานเลื่อน บน-ล่าง ( ST-03 )

เครื่องบากเฟรมตัวใหญ่ เหมาะสำหรับ:

 • บากเฟรมด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา และบากเฟรมติดกล่องได้
 • บากร่องน้ำเฟรมล่าง
 • บากร่องน้ำฉากกันตก
 • บากเสาร์เกี่ยวซ้าย ขวา
 • บากชนกลางบานเลื่อน
 • บากร่องน้ำบานกระทุ้ง
 • บากมุมสักหลาด
 • ปั๊มรูยึดเฟรม 2 รูด้านข้าง
 • ปั๊มรูบานเลื่อน
 • ปั๊มรูยึดเฟรมหัวเทมเปอร์

เครื่องเจาะรูระบายน้ำบานเลื่อน ( ST-04 )

 • ใช้สำหรับเจาะร่องน้ำเฟรมล่างทั่วไป

เครื่องบากเฟรมหัวเดี่ยว ( ST-05 )

 • ใช้สำหรับบากเฟรมด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา
 • บากเฟรมข้างติดกล่องด้านบนและด้านล่าง

เครื่องย้ำเข้ามุม ( ST-06 )

 • ใช้สำหรับย้ำมุมบ้านกระทุ้มได้แม่นยำ ละเอียด โดยใช้ฉากข้อต่อแบบมีร่อง

เครื่องบากเสาเกี่ยว ( ST-07 )

 • ใช้สำหรับบากปีกเสาเกี่ยว ซ้ายและขวา

เครื่องเจาะรูระบายน้ำฉากกันตก+เฟรมล่างติดกล่อง ( ST-09 )

 • ใช้สำหรับเจาะรูระบายน้ำ ฉากกันตกและ เฟรมล่างติดกล่อง