สันติจงเจริญ

เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน 3 หัว ( ST-08 )​

เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน

เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน ( ST-02 ) ปั๊มรูบานเลื่อน เจาะรูบานเลื่อน ยึดมุมประกอบบานเลื่อน Previous Next เครื่องปั๊มรูบานเลื่อน 3 หัว ( ST-08 ) เครื่องปั๊มรู 3 หัว (ปั๊ม 1 ครั้ง สามารถปั๊มรูบานเลื่อนได้ 3 รู) เจาะอลูมิเนียมหนาได้ 1.5 มม.

เครื่องก๊อปปี้เราเตอร์ ( ST-01 )

เครื่องก๊อปปี้เราเตอร์

Previous Next เครื่องก๊อปปี้เราเตอร์ ( ST-01 ) เครื่องก๊อปปี้ตามแบบ ใช้เจาะรูกุญแจ กัดเซาะรูและ ร่องมือจับต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ทั้งในและนอกสถานที่ Previous Next เครื่องก๊อปปี้เราเตอร์ (มอเตอร์ใหญ่) (ST 11) เครื่องก๊อปปี้ตามแบบ ใช้เจาะรูกุญแจ กัดเซาะ รู และร่องมือจับต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ทั้งในและนอกสถานที่  สามารถใช้กับงานชุดยูโรได้

เครื่องตัดอลูมิเนียม ( ST-12 )​

เครื่องตัดอลูมิเนียม

Previous Next เครื่องตัดอลูมิเนียม ( ST-10 ) ใช้สำหรับตัดอลูมิเนียม สามารถตัดกับความสูงชิ้นงานได้ถึง 3 นิ้ว Previous Next เครื่องตัดอลูมิเนียม ( ST-12 ) ใช้สำหรับตัดอลูมิเนียม สามารถตัดกับความสูงชิ้นงานได้ถึง 4 นิ้ว

เครื่องบากเฟรมบานเลื่อน บน-ล่าง ( ST-03 )

เครื่องบากเฟรม

Previous Next เครื่องบากเฟรมบานเลื่อน บน-ล่าง ( ST-03 ) เครื่องบากเฟรมตัวใหญ่ เหมาะสำหรับ: บากเฟรมด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา และบากเฟรมติดกล่องได้ บากร่องน้ำเฟรมล่าง บากร่องน้ำฉากกันตก บากเสาร์เกี่ยวซ้าย ขวา บากชนกลางบานเลื่อน บากร่องน้ำบานกระทุ้ง บากมุมสักหลาด ปั๊มรูยึดเฟรม 2 รูด้านข้าง ปั๊มรูบานเลื่อน ปั๊มรูยึดเฟรมหัวเทมเปอร์ Previous Next เครื่องเจาะรูระบายน้ำบานเลื่อน ( ST-04 ) ใช้สำหรับเจาะร่องน้ำเฟรมล่างทั่วไป เครื่องบากเฟรมหัวเดี่ยว ( ST-05 ) ใช้สำหรับบากเฟรมด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา บากเฟรมข้างติดกล่องด้านบนและด้านล่าง เครื่องย้ำเข้ามุม ( ST-06 ) ใช้สำหรับย้ำมุมบ้านกระทุ้มได้แม่นยำ ละเอียด โดยใช้ฉากข้อต่อแบบมีร่อง Previous Next เครื่องบากเสาเกี่ยว ( ST-07 ) …

เครื่องบากเฟรม Read More »